ما با شما تماس میگیریم ...

سلام!

شما میتوانید درصورت خرید قبل از مجموعه دیگر و یا سابقه استفاده از عسل طبیعی، به سادگی فرم این صفحه را تکمیل و تست رایگان عسل بگیرید!

در حال حاضر این تست رایگان برای استان های تهران و قم قابل استفاده است.

روال دریافت هم به این شکل هست که ما با شما تماس می گیریم و یک مشاوره رایگان هم بهتون میدیم و عسل ها رو بعد معرفی براتون ارسال می کنیم.

دیگه از این عسلی تر؟!