مزاج شناسی

چرا مزاج شناسی اهمیت دارد؟   خیلی وقت ها ممکن است به دکتر مراجعه کرده و داروهای مختلف استفاده کنیم اما همچنان برخی از مشکلات وجود داشته باشند. برای درمان این مشکلات و بیماری های مختلف جسمی و روحی گاهی اوقات باید به سمت مزاج شناسی و شناخت رفتارهای بدن رفت [...]