عسل چیست؟

عسل چیست؟ زنبورها شهد، که حاوی کربوهیدرات ها هستند، از روی گل ها جمع آوری می کنند و آن را به کندو می برند. شهد به طور جزئی از قندهای ساده تر تشکیل شده و در لانه زنبوری درون کندو ذخیره می شود. در نهایت رطوبت خود را از دست می [...]