شما می توانید به سادگی، از طریق تکمیل فرم کنار، وجه مورد نظر خود را واریز نموده و از طریق پشتیبانی یا آی دی poshtibanfa@ در ایتا و تلگرام، اطلاعات پرداخت را  خود را برای ما ارسال فرمایید.